NOSFER

nosfer - Tüm mesajları

İnternet çıktı reklamcılık bozuldu

kolay para kazanma 2013-11-27 02:47:49

Reklam

tüketim toplumuna sunulan tanıtım = para 2013-11-27 02:47:09

Beleşçilik

Kolaya kaçan, emek vermeden kazanan, başkaları sırtından yoluna devam eden.... 2013-11-27 02:45:02

Zifir

Gözle görülmeycek kadar karanlık mekanlar için kullanılır zifiri karanlıkta yürümek 2013-11-27 02:43:16

Kızartma

kızgın yağda, besinlerin pişirilnesi. 2013-11-27 02:41:36

Yıldırım aynı noktaya iki kere düşmez

Yagmurun da ust uste dusmesinin zor oldugu gibi. 2012-06-19 19:18:41

Zemin stabilizasyonu

bir zemini fiziksel özelliklerinin değiştirilerek iyileştirilmesidir 2012-06-15 01:03:01

Zemin mekaniği

bir mühendislik malzemesi olarak, zeminle ilgili mühendislik problemlerine mekanik ve hidrolik kurallarının ve prensiplerinin uygulanmasıdır. 2012-06-15 01:02:41

Yorulma

tekrarlı yükler altında malzemenin dayanımının azalmasıdır. 2012-06-15 01:02:05

Yarma

Tahıl ürünüdür. özünde kabukalrı alınmış buğdaydır. 2012-06-15 01:01:29

Yarma

daha önce örtülü olan zemin şartlarını ortaya çıkarmak maksadı ile oluşturulan dik şevlerdir. 2012-06-15 01:00:24

Vizkozite katsayısı

bir akışkanın akmaya karşı göstermiş olduğu dirence denir 2012-06-15 00:59:57

Türülanslı akım

sıvı molekülleri çok düzensiz ve karışık, hızları fazla değişken olan akım rejmidir 2012-06-15 00:59:10

Teras

özellikle kazı ve dolgu şevlerinde, yüzey drenajnı sağlamak için oluşturulmuş dar alanlardır. 2012-06-15 00:58:35

Temel

üst yapı yüklerini zemine aktaran yapı elamanlarıdır. 2012-06-15 00:58:05

Taban iksası

tünel tabanında, şişen zeminlerde oluşan kabarma olayıdır. 2012-06-15 00:57:19

Tabaka

çökelme ve oluşum sırasında duruşu denetleyen yüzey veya yüzeylerdir. 2012-06-15 00:56:55

Şe

doğal veya yapay zemin kütlelerinin eğik yüzeyine denir. eğim 2012-06-15 00:56:18

Şev açısı

herhangi bir şevin yatayla yaptığı ve derece cinsinden ifade edilen açı veya yatayla yaptığı açnın tanjant olarak ifadesidir. 2012-06-15 00:55:57

Şahmerdan

arazide yapılan penatrasyon deneylerinde, sonda veya kazığı çakmaya yarayan ağırlıktır. 2012-06-15 00:55:13

Sürşarj basıncı

zemin veya kayalara yüzeydeki yüklere bağlı olarak etki eden basınç durumudur. 2012-06-15 00:54:46

Sömel

bir yapi temelinin bina yüklerini doğrudan zemine aktaran kısmıdır. 2012-06-15 00:53:36

Sondaj

Sondaj (yapma): yeryüzünden yer altına doğru bir kuyu açma işlemidir. 2012-06-15 00:53:01

Silt

  kilden daha büyük ve kumdan daha ince tane boyuna sahip malzemedir. 2012-06-15 00:52:19

Serbest akifer

yeraltı yüzeyi doygun bölgenin üst sınırı olan, üst tarafdan sınırlanmamış akiferlerdir. 2012-06-15 00:51:32

Sedimanter kayaçlar

yer yüzüne etkili fiziksel ve kimyasal koşullar altında ilksel kayacın aşınıp, taşınıp, birikmesi ve serleşerek tekrar bir kayaç oluştuması olayına sedimantasyon bu oluşan kayacada sedimanter kayaç denir. 2012-06-15 00:51:01

Rijit

kırılgan yapı. 2012-06-15 00:50:33

Rijidite modülü

bir cisimde, cismin şekil değiştirmeye karşı gösterdiği dirençtir. 2012-06-15 00:50:14

Rezistivite araştırması

kütlelerin yatay ve düşey yöndeki farklı öz direnç ve iletkenlik esasına dayanarak, jeolojik yapının açıklanması maksadıyla yapılan bir jeofizik araştırma yöntemidir. 2012-06-15 00:49:33

Radye

yayılı anlamına gelir. 2012-06-15 00:49:03

Püskürme betonu

hortum içerisinde getirilerek yüzeye yüksek hızla basınçla püskürtülen harç veya betondur. 2012-06-15 00:48:40

Plastisite

sabit gerilme altındaki bir cisimin belirsiz olarak deformasyonunun devam etmesi özelliğidir. 2012-06-15 00:48:16

Piyezometrik düzey

bir seri piyezometre içerisinde suyun yükselebildiği düzeydir. 2012-06-15 00:47:54

Pipet yöntemi

200 no.lu elek altı malzemeden oluşturulan süspansiyondan belirli sürelerde, süspansiyon yüzeyinden itibaren 10 cm derinlikten örnek alınarak yapılan bir ıslak analiz yöntemidir. 2012-06-15 00:47:31

Piknometre

zeminlerin tane birim hacim ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan, 20 veya 100cm3 hacimli şişelerdir. 2012-06-15 00:47:05

Palplanş

palplanşlar; geçici ve sürekli istinat yapıları olarak zemini tutmakta kullanılan hazır yassı kazıklardır. 2012-06-15 00:46:41

Özgül ağırlık

belirli bir sıcaklıktaki katıların havadaki ağırlığının, belirli bir sıcaklıktaki aynı hacimdeki saf suyun havadaki ağırlığına oranına denir. 2012-06-15 00:46:14

Ödometre deneyi

killi zeminlerin konsolidasyon ve hacımsal sıkışa bilirlik katsayıları, önyükleme basınçları gibi özelliklerini belirlemek amacı ile yapılan deneylerdir. 2012-06-15 00:45:41

Oturma

konsolidasyon sürecinin herhangi bir aşamasında zemindeki hacımsal değişmeye bağlı olarak, zemin yüzeyinde gelişen düşey yönlü yer değiştirme hareketine verilen isimdir 2012-06-15 00:45:07

Obliklik açısı

düzleme dik olan normal gerilme ve verilen bir düzleme etki eden nihai gerilmenin yönü arasındaki açıdır. 2012-06-15 00:44:37

Tarihçe |

Ciddi Sözlük