EMERALD

emerald - Tüm mesajları

Menhir

Tarih öncesinde görülen,dik olarak yerleştirilmiş büyük taş anıtlardır. 2013-07-27 15:35:26

Kutluk

Şeref ünvanı olarak kullanılan kutluk,Eski Türkçe´de "talihli,uğurlu"gibi anlamlara gelir. 2013-07-27 15:34:07

Kaftan

Önü açık cübbe anlamındadır. 2013-07-27 15:32:09

Tigin

Türkçe bir kelime olan tigin,"köle" anlamına gelir.Eskiden yiğit kölelere Alp Tigin,uğurlu kölelere Kutluğ Tigin denirdi. 2013-07-27 15:29:22

Tavananna

Hititlerde kral eşlerine verilen Hititçe bir ünvandır ve ana kraliçe anlamına gelir. 2013-07-27 15:25:26

Pera

Osmanlı imparatorluğu döneminde Beyoğlu´na verilen addır.Beyoğlu İstanbul´un ilk yerleşim yerlerine nazaran karşı tarafta kaldığı için buraya Yunanlılar tarafından "öte"anlamına gelen Pera adı verilmiştir. 2013-07-27 15:21:47

Evkaf

Arapça kökenli bir kelimedir.Cami,medrese,imaret gibi hayır kurumlarının idaresine ayrılan arazi ve binaların genel adı. 2013-07-27 15:13:17

Estergon

Macaristan2ın kuzeybatısında ,16 ve 17.yüzyılda Osmanlı sancak merkezi olan bir şehirdir. 2013-07-27 15:11:02

Antropoloji

Yunanca "anthoporos"(insan) ile "logos"(bilim)kelimelerinin birleşiminden oluşur."insan bilimi"anlamına gelir. 2013-07-27 15:07:38

Akçakoca

Osmanlı akıncı beyidir.Anadolu selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur.Orhan Bey´e şahzadeliği sırasında lalalık yapmıştır. 2013-07-27 15:03:20

Sütü bozuk

Ailesi,kökeni,soyu sopu iyi olmayan insan için kullanılır. 2013-07-23 00:54:27

Çapulcu

Başkasının  malını ,yağmalayan,talan eden kimse.. 2013-06-04 12:54:42

Tüy sıklet

En hafif ağırlıktaki güreşçi ya da boksör.. 2013-02-27 12:25:45

Yarım ağızla söylemek

İsteksiz söylemek,içten arzu etmeden,istemeye istemeye.. 2013-02-27 12:23:54

Yaranın onmaması

Şifasız derde düşmek anlamında kullanılır.. 2013-02-27 12:22:47

Yerden bitme

Çok kısa boylu kimse.. 2013-02-27 12:20:56

Işık hevengi

Işığın toplu olarak vurması olayı.. 2013-02-27 12:19:19

Habbeyi kubbe yapmak

Önemsiz bir şeyi büyütmek,abartmak,sorun gibi sunmak.. 2013-02-27 12:18:07

Gözden çıkarmak

Bir mal,paradeğer yargısı gibi maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek.. 2013-02-27 12:17:02

Etekleri tutuşmak

Çok telaşlanmak,heyecanlanıp,kaygılanmak.. 2013-02-27 12:14:34

Eşşek hoşaftan ne anlar

Bir şeyin değerini bilmeyen insanların yüzeyselliğini anlatmak için kullanılır.Devamı:suyunu içer,tanesini bırakır. 2013-02-27 12:12:44

Kabir azabı

Kıyamet zamanı gelene dek,ölülerin mezarda gördükleri muamele olarak bahsi geçse de bunu doğrulayıcı veya izah edici bir cümle kur´an da yoktur. 2012-11-20 21:48:03

Aç biilaç

Sürekli aç ve bakımsız.. 2012-11-04 15:10:57

Aziz dost

Çok sevilen arkadaş.. 2012-11-04 15:05:59

Demir leblebi

Başarılması zor iş,başa çıkılması zor  kimse.. 2012-11-04 15:02:13

Sürç-i lisan

Dil sürçmesi,ağızdan yanlış çıkan kelimeler.. 2012-11-04 14:48:47

Şirazeden çıkmak

Akıl dengesini kaybetmek 2012-11-04 14:47:19

Tirşe maviliği

Yeşille kül rengi arası olan renk.. 2012-11-04 14:46:02

Hayra alamet

İyi bir durumun ilk belirtisi.. 2012-11-04 14:39:53

Haddini aşmak

Aşırı gitmek,ölçüyü kaçırmak,yadırganır bir duruma gelmek.. 2012-11-04 14:38:51

Görmüş geçirmiş

Geçmişte iyi,güzel günler yaşamış kimseler..Genellikle adabı usulü bilen,nerde nasıl davranılacağına hakim insanları övgü sözcüğüdür.. 2012-11-04 14:37:00

Gönül koymak

Birine gücenmek,alınmak,darılmak.. 2012-11-04 14:34:37

Faal adam

Çalışkan adam.. 2012-11-04 14:20:52

Et tırnak olmak

Sıkı aile bağı kurmak.. 2012-11-04 14:18:29

Esamisi okunmamak

Değr verilmemek,adı bile anılmamak.. 2012-11-04 14:17:41

Darboğaz

Sorunların çözümünde karşılaşılan ,sıkıntı ve ekonomik güçlüklerle dolu dönem.. 2012-11-04 14:16:32

Çetin ceviz

Anlaşıması,yola gelmesi ,uzlaşılması zor olan kimse..Başarılması güç olan iş için de kullanılır.. 2012-11-04 14:14:48

Cin gibi

Çok zeki ve çevik.. 2012-11-04 14:12:16

Akıl hocası

Başkalarına yol gösteren,akıl veren.. 2012-11-04 14:10:39

Aslı astarı olmamak

Hiçbir gerçeğe dayanmamak.Asılsız,yalan.. 2012-11-04 14:09:10

Tarihçe |

Ciddi Sözlük