Islahat fermanı

ıslahat fermanı: Puan: 10 / 10 | Oy veren: 1 kişi | Toplam: 10
1.

1856 yılında sultan Abdülmecit tarafından :

  1-) Azınlıkların devletten kopmalarını önlemek

  2-) Paris Barış Konferansında lehine kararlar çıkartmak

  3-) Devletin parçalanmasını önlemek

amacıyla ilan edilen bir belgedir.

2012-05-02 21:44:57

Tarihçe |

Ciddi Sözlük